Pranajáma

Pranajáma sa vo všeobecnosti definuje ako kontrolované dýchanie, avšak skutočný obsah tohto slova je širší a má oveľa hlbší význam. Slovo „pranajáma“ pozostáva z dvoch slov, pričom „prana“ znamená vitálna energia alebo životná sila, ktorá je obsiahnutá vo všetkom okolo nás. Slovo „ayama“ znamená rozšírenie alebo expanzia. Slovo pranajáma teda znamená rozšírenie alebo zvýšenie prijímania životnej sily resp. vitálnej energie.

Počas našej 15-minútovej pranajámy sa naučíme a budeme spolu praktizovať niektoré techniky pranajámy ktoré:

  • Posilnia a prečistia naše pľúca a postupne zvýšia ich kapacitu
  • Prekysličia naše telo
  • Pomôžu k detoxikácii nášho organizmu
  • Zvýšia našu imunitu
  • Zharmonizujú naše telo a myseľ

Pranajámu budeme praktizovať ráno v utorky, stredy a štvrtky vždy o 7:45 hod..

Cena: 15 eur / mesiac za rannú pranajámu (trikrát týždenne)