Hormonálna joga

„Ďakujem za možnosť naučiť sa princípy a správnu techniku hormonálnej jógy. Každý cvik nám Janka vždy presne vysvetlila a hodiny s ňou boli veľmi príjemné. Je to pre mňa výborná alternatíva cvičenia na striedanie s cvičením ashtangy.“