Úvod do Ajurvédy (prednášky na YouTube)

„Pani Janka, ďakujem vám za prednášky, z ktorých sa každý deň niečo naučím a pomaly zavádzam do života ako napríklad 14-hodinový prerušovaný pôst alebo ranné prečistenie tela kefou a masáž sezamovým olejom. Ďakujem ešte raz, ste úžasná!“